Välj fjärrvärme till din bostad

Fjärrvärme

Den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige är Fjärrvärme. Nästan 50% av alla uppvärmningar i Sverige kommer från just fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90%, medan den är något lägre för lokaler och lägst för småhus. Fjärrvärme går till på så sätt att i stället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, får den som har fjärrvärme sin värme från en gemensam anläggning.  På så sätt används det betydligt mindre mängd bränsle. Vilket är positivt för både miljön och det ekonomiska faktorerna.  I samma veva får de gemensamma anläggningarna en prisvärd, energieffektiv och driftsäker fjärrvärme till alla.  

Så här fungerar det  

Fjärrvärme fungerar på så sätt att varmvatten produceras genom en så kallad förbränning i en central anläggning. Förbränningen av det varma vattnet används sedan för att värma hela samhället. Det varma vattnet transporteras sedan genom rören som är under marken på bostäderna. I varje bostad finns det sedan en värmeväxlare, som ser till att elementen blir varma och att det finns varmvatten i kranen. Fjärrvärmevattnet leder sedan tillbaka till fjärrvärmeverket för att värmas upp och sedan pumpas ut i fjärrvärmesystemet och återanvänds. När det heta vattnet har gjort sitt jobb i bostaden och transporterar tillbaka till fjärrvärmeverket bidrar det även på vägen tillbaka värme till trottoarer och andra stället som exempelvis fotbollsplaner så att de blir isfria. 

Fördelar med fjärrvärme 

Med fjärrvärme kommer det många fördelar, exempelvis bidrar fjärrvärme så att det blir renare och högre luftkvalité. Leveranssäkerheten hög, om det skulle vara så att det plötsligt skulle bli avbrott kopplas resvanläggningarna och håller värmen.  Avbrottet mellan reservanläggningen och den primära anläggningen gör inte någon större påverkan, vilket innebär att kunden inte hinner märka av när temperaturen har sjunkit i fastigheten. 

Effektivt och miljövänligt 

Genom att använda fjärrvärme tar du del av det värmen som annars skulle gått till spillo. Dessutom får du ett effektivt, driftsäkert och miljövänligt värmesystem, som i stora drag sköter allting själv. Fjärrvärme tar vara på resurserna som annars skulle gå förlorat och använder det som förbränning som resulterar till värme åt samhället. 

Relaterade inlägg