totalentreprenad eller utförandeentreprenad

Du har bestämt dig för att bygga ditt hus, men när du kollar på entreprenader finns de olika alternativ, vad innebär dessa och vad är de för skillnad emellan dem? Det finns både fördelar och nackdelar med båda, men det finns inte riktigt ett svar på vilket alternativ som är bäst. Det som passar dina behov är helt enkelt rätt val, här kommer du få en insikt i vad de olika entreprenaderna innebär.

Totalentreprenad

I en totalentreprenad innebär det större ansvar på entreprenaden, i detta alternativ är det entreprenaden själva som ansvarar för både projekteringen och utförandet av arbetena. Entreprenaden har ansvar att huset byggs utifrån avtalet och att slutresultatet blir det kunden önskat och skrivit avtal på. Kunden beskriver alltså vad de vill att entreprenaden ska göra och sedan ger de över ansvaret enligt avtal. Detta betyder även att om det skulle uppstå fel i bygget eller hinder så har även entreprenaden i uppgift att åtgärda detta så att kunden få vad den beställt.

Utförande entreprenad

I denna sorts entreprenad ser det lite annorlunda ut, här är det istället kunden som har ansvar för projekteringen, entreprenadens ansvar blir alltså att arbetet utförs på rätt sätt enligt kundens projektering. Kunden ska presentera ritningar och annat som gör att arbetet kan utföras, detta leder till att kunden får mycket större ansvar eftersom den istället har ansvar för att allt går som det ska. I vissa fall kan det vara så att man istället för att skriva ett avtal på viket arbete som ska utföras skriver ett avtal på vad en funktion ska fungera, då undviker man ett dåligt utfört arbete.

Sammanfattning

Vad du väljer beror helt på hur mycket ansvar du vill ta och hur mycket erfarenhet du har. Båda formerna är bra alternativ men som tidigare nämnt är det svårt att säga vilket som är bäst, du får helt enkelt värdera utefter hur mycket tid och ansvar du vill lägga på projektet.