Torrblästring i Stockholm 

När man blästrar sprutar man någon form av fasta partiklar med hög fart mot den yta som ska rengöras. Oftast använder man tryckluft och metoden kallas för torrblästring. Torrblästring i Stockholm har blivit allt vanligare att använda sig av för att göra rent husfasader. Många gamla hus och andra betongstrukturer har rengjorts med hjälp av torrblästring. Torrblästring är en mycket effektiv metod för att rengöra vissa ytor och för att göra den redo för andra eventuella behandlingar. 

För att torrblästra krävs det en särskild blästerpistol som drivs med tryckluft. Luftåtgången är stora, och ofta mer än 300 liter i minuten, vilket innebär att det krävs en hyfsat stor kompressor. Till torrblästerpistolen ansluts en slang som är kopplad till en hink med medel. Beroende på vad man vill uppnå med torrblästring så kan blästermedlet, trycket och luftvolymen variera. Olika uppdrag kräver olika typer av utrustningar. Se därför till att kontakta en professionell firma som kan sköta torrblästring i Stockholm på ett säkert sätt.  

Fördelar med torrblästring 

Torrblästring är en mycket simpel och effektiv metod som fungerar bra på material som exempelvis sot, mögel, lim, smuts, asfalt, olja tjära och fett. Fördelen med torrblästring är att man kommer åt de trånga och små utrymmen som man kanske inte kommer åt med exempelvis en stålborste. Ytan blir helt ren som i sin tur resulterar till ett utmärkt fäste för exempelvis en ny täckningsfärg. En annan fördel med torrblästring är att det skapar en torr arbetsmiljö där det är enkelt att utföra inspektioner.  


Få hjälp med torrblästring 

Torrblästring är en mycket effektiv teknik och efterfrågas dagligen av företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Miramix har både kompetensen och behörigheten för att kunna utföra torrblästring. De erbjuder kundanpassad blästring som är utformat efter ens situation. Medarbetarna på företaget har en lång erfarenhet och kan allt som berör torrblästring. Kika in deras webbplats för mer information om deras tjänster kring torrblästring i Stockholm. 

Relaterade inlägg