Säker takskottning i Stockholm

Takskottning i Stockholm

 När snön kommer belastas taket oftast av ett flertal risker. Tyngden från snön kan leda till att taket förstörs. Detta kan sedan drabba personer under och vid sidan av byggnaden eftersom en stor tyngd snö och istappar kan falla. Om du är fastighetsägare har du alltid en skyldighet att ta bort snö och is som kan innebära en risk för fotgängare. Om du behöver hjälp med snöskottning kan Miramix hjälpa dig. Miramix snöskottare är licensierade enligt ”Skotta säkert”. Dem utför takskottning i Stockholm och ser till att skotta och avlägsna istappar från taket på ett effektivt och säkert sätt. 

Takskottning på rätt sätt 


Det är svårt att veta i förväg när snön väl kommer. När snön sedan kommer stiger oftast alltid efterfrågan på takskottare. Ett tak som är dåligt isolerat kan orsaka stora problem när det väl faller mycket snö. Tak som är dåligt isolerade kan även medföra omfattande isbildningar och istappar runt om fasaden. För att undvika personskador på fotgängare bör taket kontrolleras regelbundet, för att säkerställa och förhindra så att ingen olycka sker. Se därför till att kontakta Miramix för att få hjälp med takskottning i Stockholm. 

Fördelar med takskottning 


Det finns flera fördelar med att få hjälp med snöskottning. Den första fördelen är att man inte behöver ta hand problemet själv och för det andra slipper man även riskerna som finns med takskottning på höga höjder. 

Trygghet 


När du tar hjälp av Miramix för takskottning kan du känna dig trygg och säker. Deras professionella takskottare har en lång erfarenhet med rätt kompetens. Dem vet hur arbetet med takskottning bör utföras och hur taket ska skottas för att undvika onödiga skador och olyckor för fotgängarna. Dem följer Arbetsmiljöverkets direktiv för att säkerställa säkerheten för deras personal. Kontakta Miramix om det är något du undrar eller om det skulle var så att du behöver hjälp med takskottning i Stockholm. 

Relaterade inlägg