Isblästring i Stockholm

Isblästring är en väldigt vanlig metod att använda sig av runt om i Sverige. Metoden används ofta inom industri, livsmedel, fordon och byggsektorn. Typen av uppdrag där metoden används, är varierande då det exempelvis kan handla om rengöring, sanering och brandsanering. Behöver du hjälp med isblästring kan Miramix hjälpa dig. De hjälper både privatpersoner och företag med isblästring i Stockholm.

Isblästring vid fuktiga miljöer

Vid fuktiga miljöer blir oftast isblästring aktuellt. Detta kan exempelvis vara på vinden eller källaren. Vid dessa fuktiga miljöer trivs mögel att växa, vilket kan ställa till det för många fastighetsägare. Möglet i sin tur bidrar inte bara med en stark lukt, det förstör även material samtidigt som det är skadligt för människors hälsa. För att få bukt med problemet krävs en lösningsmetod som inte sprutar in fukt, därför är isblästring den lämpligaste metoden.

Miljövänlig isblästring i Stockholm

Om du behöver hjälp med isblästring i Stockholm som dessutom är miljövänlig, kan du alltid vända dig till Miramix. Miramix utför dessutom en miljövänlig isblästring. Detta går till genom att använda sig av kolsyreis som blästringsmaterial vilket även är väldigt effektivt och tidsbesparande. Ytan som behöver rengöras, blästras med små pellets av torr-is. Torr-isen håller en temperatur på minus 79 °C. När pelletsen väl träffar ytan bildas en friktion som gör att isen förvandlas till en gasform. Vilket i slutändan leder till att möglet avlägsnas av den kraftiga explosionen.

Fördelar med isblästring

Det finns en hel del fördelar med att använda sig av isblästring metoden. Den är dels miljövänlig vilket innebär att blästringen sker utan farliga kemikalier. Det lämnar även inga avfall efter sig. Det är även mycket lättare att komma åt svåråtkomliga utrymmen eftersom pellets går att blästra i varje vinkel och hörn.

Kontakta Miramix

Behöver du hjälp med isblästring och bor i Stockholm? Miramix är en väletablerad firma med lång erfarenhet och goda kunskaper för att utföra isblästring. Dem är verksamma runt om hela Stockholm och har hjälp flera tusentals kunder.

Relaterade inlägg