Eternithantering

Eternithantering

Misstänker du eternit i din fastighet och behöver hjälp med eternithantering? Eternit består av asbest i cementform. Eternitplattor och eternittak finner man oftast i äldre fastigheter. Detta beror på att eternit var väldigt vanligt att använda sig av under 40-talet fram till 50-talet. Orsaken till detta berodde på eternitens/asbestens unika egenskaper. Med hjälp av eternit behövde man knappt underhålla taket. Med ett minimalt underhåll samtidigt som eterniten bidrog till en isolerande effekt blev detta väldigt populärt.

Eternit med asbest

Numera är eternit förbjudet i hela landet, då asbest är skadligt för både människor och djurs hälsa. Om man ska hantera eternit är det viktigt att se till så att inga asbestfibrer frigörs. Det är asbestfibrerna som är det giftiga och andas man in det kan det leda till olika lungsjukdomar. Det är därför viktigt att använda sig av en firma som har både kompetens och utrustning för att hantera dessa typer av arbeten. Många äldre fastigheter har byggnadsdelar med asbest i form av eternit. Eternit framstår i olika material. De tre vanligaste platserna man kan hitta eternit på är i tak, plattor, fasader och i ventilationskanaler.

Certifierad eternithantering

För att få en trygg och säker eternithantering behöver arbetarna vara certifierade. Miramix är en firma i Stockholm som hjälper sina kunder med att hantera eternit. Om du låter Miramix sköta saneringen av er eternit kan ni känna er lugna. Alla deras metoder är godkända och säkra ur ett miljöperspektiv. Hela processen är godkänd, allt ifrån analys, hantering och deponering. Skyddsutrustning är alltid ett måste när man utför rivning av eternittak eller eternitplattor på fasader.

Miramix hjälper fastighetsägare med eternithantering runt om hela Stockholm. De har en lång erfarenhet av exempelvis sanering av eternitplattor och eternittak. Se till att besöka deras hemsida för att läsa mer. Du kan även hitta deras kontaktuppgifter samt skicka in en offert så återkommer dem med ett prisförslag.

Relaterade inlägg