Byta värmesystem

Byta värmesystem till förnybar energi

Så här går man till väga för att byta värmesystem. Använder du dig av fossil energi och vill gå över till förnybar? Energi är ett stort område där teknik för att utvinna värme och elektricitet är många. Efterfrågan ökar för varje år som går och därför kan det vara en god idé att veta lite kring hur det går till när man byter värmesystem. Vi kommer därför i detta blogginlägg underlätta med den mest nödvändiga informationen.

Nedanför kommer termer som kan vara bra att känna till om man ska byta värmesystem till förnybar energi.

Bioenergi: står för ved, pellets, etanol, rötslam, säd och bioolja. Detta kan användas till förnybar energi då den bundna koldioxiden som finns i biobränslet ingår i vårt naturliga kretslopp här på jorden.

Geometrisk energi: Är energi som kan hittas lagrad under jorden.

Fossila bränslen: Består av kol, gasol, olja och naturgas och är ändliga resurser som påverkar vårt klimat negativt genom global uppvärmning.

Få hjälp med att byta värmesystem

Solör Bioenergi är ett företag som hjälper dig att byta värmesystem. Dem rekommenderar att man byter värmesystem till bränslen som är förnybara, exempelvis till bioolja eller pellets. Detta kan vara gynnsamt rent ekonomiskt samtidigt som du bidrar till ett klimatsmart val, då Solör Bioenergi satsar stenhårt på bioenergi som är förnybart. Att den är förnybar innebär helt enkelt att energin kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas vilket innebär att det inte finns något slut. Till skillnad från fossila bränslen där bränslena bara leder till ökat koldioxidutsläpp vilket även leder till att jorden förstörs.

Kontakta Solör Bioenergi

Om du är ute efter att byta värmesystem rekommenderar vi att du kontaktar Solör Bioenergi. Dem hjälper dig gärna med övergången från fossila bränslen till förnybar bioenergi. Solör är en ledande aktör inom förnybar energi och finns runt om hela Sverige och Norge. Dem distribuerar fjärrvärme, ånga och el till allt ifrån industrier och bostäder till företag.

Relaterade inlägg