Brandsäkra hemmet med Trevira

Trevira är en benämning på flamskyddande tyg i polyester. Detta innebär att tyget är svårantändligt på grund av sin flamskyddande egenskap. Forskning har visat att en av det mest vanliga orsakerna till spridning av brand är olämpliga textiler. Med Trevira kan du brandsäkra ditt hem, då tyget uppnår den högsta internationella standard för brandsäkerhet. Detta är tack vare att materialet består av konstgjorda fibrer och garn som har en ”inbyggd brandsäkerhet”. Borås Cotton har ett Läs mer