Isblästring i Stockholm

Isblästring är en väldigt vanlig metod att använda sig av runt om i Sverige. Metoden används ofta inom industri, livsmedel, fordon och byggsektorn. Typen av uppdrag där metoden används, är varierande då det exempelvis kan handla om rengöring, sanering och brandsanering. Behöver du hjälp med isblästring kan Miramix hjälpa dig. De hjälper både privatpersoner och företag med Läs mer

Torrblästring i Stockholm 

När man blästrar sprutar man någon form av fasta partiklar med hög fart mot den yta som ska rengöras. Oftast använder man tryckluft och metoden kallas för torrblästring. Torrblästring i Stockholm har blivit allt vanligare att använda sig av för att göra rent husfasader. Många gamla hus och andra betongstrukturer har rengjorts med hjälp av torrblästring. Torrblästring är en mycket effektiv metod för att rengöra vissa ytor och för att göra den redo för andra Läs mer