Säker takskottning i Stockholm

 När snön kommer belastas taket oftast av ett flertal risker. Tyngden från snön kan leda till att taket förstörs. Detta kan sedan drabba personer under och vid sidan av byggnaden eftersom en stor tyngd snö och istappar kan falla. Om du är fastighetsägare har du alltid en skyldighet att ta bort snö och is som kan innebära en risk för fotgängare. Om du behöver hjälp med snöskottning kan Miramix hjälpa dig. Miramix snöskottare är licensierade enligt ”Skotta säkert”. Dem utför takskottning i Läs mer