Ljuddämpande tyger

Det finns många olika sätt som man kan utföra för att få ner ljudnivån i ett rum. För att lösa problemet kan ljuddämpande tyger sättas in i rummet. Detta passar perfekt för dig som vill hålla det lite diskret, då gardiner av ljuddämpande tyg oftast smälter in och förmedlar någon typ av känsla. Ljuddämpande tyger är dessutom Läs mer

Välj fjärrvärme till din bostad

Den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige är Fjärrvärme. Nästan 50% av alla uppvärmningar i Sverige kommer från just fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90%, medan den är något lägre för lokaler och lägst för småhus. Fjärrvärme går till på så sätt att i stället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, får den som har fjärrvärme sin värme från en gemensam anläggning.  På så sätt används det betydligt mindre mängd bränsle. Vilket är positivt för Läs mer